صورت جلسه شصت وچهارم شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

  شماره جلسه :شصت وچهارمین تاریخ97.6.9                       ساعت شروع:  18                      خاتمه 18.40

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای اعمی  ریاست محترم شورای شهر به اعضای حاضر در جلسه شورای شهر   خیر مقدم گفتند.

   

   

   

  ردیف

   

   

   

   

  1

   نظر باينكه تعدادي از اعضای شورای شهر، آقايان محمد خبازاده،                  یعقوب گل محمدی و محمد صادقی در جلسه رسمي و هفتگي شورا شركت نكردند جلسه به حد نصاب نرسيد 0

  لذا مقرر گرديد جلسه بعدي شورا باستناد دومين جلسه در مورخ 13/9/97 در محل دفتر شورا برگزار گردد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 6 ماه پیش