صورتجلسه چهلمین سال 93
 • ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد . در ادامه آقاي مهندس حسيني رياست شوراي اسلامي شهر كاشمر دستور کار جلسه را بررسی نامه فرمانداری محترم شهرستان کاشمر درخصوص میزان افزایش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری عنوان کردند واز حضور اعضای محترم شورا در جلسه تشکر نمودند.

   

  مصوبات

  نامه شماره 339/26/م مورخ 93/3/22 فرمانداری محترم شهرستان کاشمر  منضم به نامه شماره 3712/1/م مورخ 93/3/03 استاندار محترم خراسان رضوی در خصوص میزان  درصد افزایش نرخ کرایه حمل ونقل درون شهری اعم از تاکسی ، تاکسی تلفنی ، تاکسی بی سیم ، مینی بوس( موضوع بند یک از سی و ششمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر )مطرح شد.

  وبه شرح جدول پیوستی مورد موافقت قرارگرفت

  نوع ناوگان

  درصد افزایش مجاز نرخ خدمات حمل ونقل عمومی درون شهری نسبت به سال قبل

  تاکسی های درون شهری

  20% ( بیست درصد)

  حمل بار درون شهری

  18% (هجده درصد)

  آژانس ها وتاکسی تلفنی

  20% (بیست درصد)

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 6 ماه پیش