دکترحسن اعمی
  • سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر کاشمر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه استان خراسان رضوی و شهر کاشمر، عمران و خدمات شهر

     

    منتشرشده در تاریخ یکشنبه 06 اسفند 1396 | 3 هفته پیش