آقای دکتر محمد صادقی
 • سمت : مسئول  کمیسیون بهداشت و محیط زیست

   

  افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی بر شاخص های اقتصادی جامعه دارد ، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بپردازند رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد . این امر در بیانیه سازمان جهانی بهداشت ، مهمترین هدف اجتماعی در دوات ها را رساندن کلیه مردم جهان به درجه ای از سلامت که بتوانند از نظر اجتماعی ، اقتصادی دارای زندگی موثری باشند ، دانست .

   موضوع سلامت از حقوق پایه و اولیه مردم و یکی از مهمترین و اصلی ترین زیر ساخت های توسعه پایدار هر جامعه و اسنان سالم محور توسعه پایدار می باشد . به طوریکه مقام معظم رهبری اهمیت سلامت را از امنیت بالاتر دانسته اند .

  حوزه سلامت کشور ، از وجود مشکلات و چالش های متعددی رنج می برد :

  مباحث تولیتی ، عدم تامین منابع مالی پایدار ، (اولویت داشتن درمان بر پیشگیری – غیر واقعی بودن بودن تعرفه های پزشکی و به تبع آن مباحث زیر میزی ، تجویزهای غیر منطقی و عدم وجود عدالت در دسترسی مردم به امکانات و خدمات حوزه سلامت .

  خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی حوزه سلامت که توسط مقام معظم رهبری و حمایت ویژه دولت امید و تدبیر امیدواریم که شاهد تحولی چشم گیر در خصوص بهداشت و درمان مردم و کاهش پرداخت هزینه های درمان از جیب توسط بیماران در آینده ای نزدیک باشیم .

  اهداف :

   کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر کاشمر

  1- ارتقاء جایگاه مسائل مرتبط با سلامت شهروندان که با تلاش اعضاء محترم شورا و شهرداری قابل حل می باشد . و لازم است برای رسیدگی بهتر به مباحث مرتبط ، سلامت و بهداشت ، شورای شهر نقش یک حلقه را ایفا کند و با ایجاد ارتباط بین شورا و ارگان های جون شبکه بهداشت و درمان ، مرکز بهدشات ، شبکه دامپزشکی و .... که به صورت مستقیم با موضوع سلامت درگیر هستند .

  2- افزایش سطح سواد سلامت در بین شهروندان می تواند مدیران را برای رسیدن به اهداف و کاهش مشکلات موجود در این بخش یاری نماید .

  اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون بهداشت و درمان  شورای شهر کاشمر از کلیه همکاران خودم در حوزه سلامت و همچنین  شهروندان عزیز از هر طرح و برنامه ای در جهت افزایش سطح عمومی بهداشتی در شهرمان گردد استقبال
  می نمایم .

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1395 | 1 سال پیش