ارتباط شهروندان با شورای اسلامی شهر

ارتباط با شورای اسلامی شهر

  شماره تلفن : 55233033

  شماره دورنگار : 55233016

  آدرس : کاشمر ، خیابان خرمشهر ، نبش خرمشهر 4 ، شورای اسلامی شهر کاشمر

   

  .جهت ارتباط با شورای اسلامی شهر از طریق وب سایت فرم زیر را کامل نمایید

   

  ارسال پیام به ریاست شورای اسلامی شهر